Tư vấn học tập SOICT
Đăng ký được đồ án tốt nghiệp nhưng chưa đạt Toeic theo trình độ, vậy sinh viên có được nới đăng kí giới hạn từ 14 tín chỉ lên 16 tín chỉ không ?
Nhà trường chưa có chủ trương nới hạn chế đăng ký cho SV do chưa đạt chuẩn TOEIC theo trình độ. Vậy, sinh viên ở trong tình trạng này nên xắp xếp thời gian để học tiếng Anh. Việc này không những để các em có thể ra trường mà còn có ích khi các em đi phỏng vấn việc làm, cũng như cho công việc sau này.
Sinh viên học Cao Đẳng chính quy đã được làm đồ án tốt nghiệp nhưng do nợ môn nên chưa được xét tốt nghiệp. Sinh viên đã xin nghỉ học vì việc gia đình đến nay muốn tiếp tục học để hoàn thành chương trình đào tạo thì phải làm những thủ tục gì ?
Theo quy chế đào tạo thì sinh viên được phép hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian không quá 4 học kỳ so với kế hoạch chuẩn. Nếu sinh viên thấy còn thời gian thì có thể lên gặp cô Thu, p.202 C1-Phòng ĐTĐH để hỏi về việc học trả nợ.
Xếp loại học lực cuối kì nhà trường sẽ tính điểm như thế nào?
Nhà trường căn cứ vào điểm tích lũy (CPA) để xếp loại học tập. Cụ thể hơn sinh viên tham khảo điều 12 của quy chế đào tạo tín chỉ, ban hành vào tháng 3 năm 2014 (quy chế mới nhất).
Sinh viên đăng ký làm đồ án TN nhưng không đủ điều kiện để bảo vệ đồ án vậy sinh viên muốn làm đơn xin làm lại đồ án có xác nhận của giảng viên hướng dẫn vào kỳ sau nhưng lại bị hết hạn đăng ký vậy sinh viên có được đăng ký bổ sung không?
Việc đăng ký đồ án tốt nghiệp cũng giống như việc đăng ký các môn học khác vì vậy cần phải đăng ký online theo như thời hạn đã quy định. Nếu như sinh viên đã không đăng ký học tập ĐATN thì không thể có dữ liệu để chạy xét nhận đồ án cho ở học kỳ đó.