Tư vấn học tập SOICT
Sinh viên bị đình chỉ 01 học kì chính do không nộp học phí vậy sau khi có quyết định, thời gian tối đa sinh viên có thể quay trở lại học là bao lâu?
Quyết định đình chỉ có hiệu lực trong 1 năm (2 kỳ chính) nếu sau 2 kỳ chính sinh viên không quay trở lại học sẽ thuộc diện buộc thôi học do quá thời gian nhập học lại.
Sinh viên đang bị cảnh cáo mức 1 muốn đăng ký học tập ở kỳ B vậy có cần chờ thông báo tổng kết không?
Số lượng TC sinh viên được đăng ký dựa trên mức cảnh báo học tập của kỳ chính trước đó nên kỳ B không cần đợi xử lý học tập.
Sinh viên học vượt học kì hè đăng kí tối đa được bao nhiêu tín chỉ ? Và mức học phí tính hệ số là bao nhiêu?
Tối đa kỳ hè được phép đăng ký 8TC và học phí kỳ hè đượct tính theo hệ số 1,7
Sinh viên đang đang bị cảnh cáo học tập mức 2 do nợ trên 8 tín chỉ. Kỳ tiếp theo nếu sinh viên nợ lên tổng cộng là 29 chỉ thì có khả năng bị nâng lên cảnh cáo mức 3 không, và nếu bị buộc thôi học thì có được tạm hoãn ra quyết định không?
Theo quy chế đào tạo, nếu tổng số nợ tích lũy của SV trên 27TC thì sẽ bị cảnh cáo học tập mức 3. Các sinh viên theo dõi các thông báo sắp tới của Phòng ĐTĐH về xử lý học tập để biết trường hợp của mình sẽ được xử lý thế nào.
Nếu bị cảnh cáo kỷ luật mức 3 thì sinh viên sẽ chịu kỷ luật thế nào?
Nếu sinh viên bị cảnh cáo học tập mức 3 thì sinh viên sẽ nằm trong diện bị buộc thôi học. Cuối mỗi học kỳ chính phòng đào tạo sẽ có thông báo dự kiến xử lý học tập trên trang dtdh.hust.edu.vn và xử lý chính thức sẽ có sau đó vài tuần. Sau khi nhận được thông báo chính thức, sinh viên sẽ làm các thủ tục thanh toán ra trường tại phòng công tác chính trị - công tác sinh viên.
Sinh viên đang trong kỳ thử thách nhưng nếu kỳ sau vẫn bị nợ trên 27 tín chỉ, nếu bị đình chỉ học sinh viên muốn chuyển xuống hệ tại chức được không?
Sinh viên đang trong kỳ thử thách thì cần phải học tốt để hạ được mức cảnh cáo xuống, tuy nhiên nếu số tín chỉ nợ vẫn trên 27 tín chỉ thì theo quy chế xử lý học tập sẽ bị cảnh cáo mức ba. Ngoài ra theo ý 5 của Điều 18 thì sinh viên không tốt nghiệp nếu có nhu cầu học tiếp, được quyền làm đơn xin phép chuyển qua các chương trình khác theo quy định tại khoản 4 của Điều 6 Sinh viên có thể tham khảo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (Quy chế 25)