Tư vấn học tập SOICT
Nếu đăng kí học phần rồi mà không đăng kí lớp thì có bị tính học phí không ?
Học phí chỉ tính sau khi quá trình đăng ký lớp. Chú ý: đợt mở đăng ký học phần là đợt mở để SV lên kế hoạch học tập cho kỳ tới vì vậy SV chú ý đăng ký học phần cho chính xác.
Sinh viên có thể đăng ký học phần học kỳ hè để học cải thiện được không ? Còn đối với các học phần sinh viên muốn học trước vào học kỳ hè thì có phải đóng tiền học không khi sinh viên thuộc diện chính sách?
Sinh viên hoàn toàn có thể đăng ký các học phần ở học kỳ hè để cải thiện điểm hoặc học trước tuy nhiên kỳ hè là kỳ học tự nguyện nên không tính vào miễn giảm. Em vẫn phải đóng học phí 100%. Sinh viên chú ý trong học kỳ hè tối đa chỉ đăng ký được 8 tín chỉ.
Các học phần có max đăng kí là 140, min đăng kí là 20, đã đăng kí là 20 vậy lớp có bị hủy không?
Lớp có hủy hay không phụ thuộc nhiều yếu tố, giới hạn chặn dưới MIN chỉ là một điều kiện để lớp đó tồn tại. Một số trường hợp đặc biệt các lớp như vậy vẫn bị hủy. Em nên thường xuyên theo dõi trạng thái lớp ở phần Danh sách lớp học hoặc phần Tra cứu ==> Sv đăng ký học tập trên trang sis.hust.edu.vn.
Em muốn xóa 1 học phần mà học phần này lại có lượng sinh viên đăng ký nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn quy định của lớp?
Trước khi đăng ký các em cần phải chắc chắn mình muốn học lớp nào và đăng ký cẩn thận, chuẩn xác vì khi đăng ký sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại của lớp đó và ảnh hưởng đến các bạn khác. Chính vì vậy nếu các em hủy đăng ký mà khiến lớp có khả năng bị hủy thì sẽ không thể hủy được. Tuy nhiên theo quy chế sau thời gian điều chỉnh đăng ký, các em có thể làm đơn xin rút học phần để không tính kết quả học tập nhưng vẫn phải đóng học phí cho học phần được rút( tải mẫu đơn trên trang dtdh.hust.edu.vn). Thời hạn nộp đơn xin rút một học phần là trước 1/2 thời gian học của học phần đó. Trước khi đăng ký các em có thể nhờ tư vấn của các cố vấn học tập để có được quyết định đăng ký lớp chính xác.
Đăng kí học phần tự chọn tự do thành công, nhưng khi đăng ký lớp thì bị báo không thể đăng kí học vì cần nhiều HP điều kiện, vậy phải làm thế nào để hủy/đổi sang học phần khác?
Thông thường các em nên có kế hoạch học tập cụ thể từ trước và cân nhắc kỹ mình nên học, chọn những môn nào ở kỳ nào trước khi đăng ký học. Các em có thể quyết định chọn môn tự chọn tự do mình định học và đăng ký ở trên trang sis trước coi như là đăng ký kế hoạch học tập. Nếu các em không thể đăng ký được lớp học ở học kỳ này, các em hoàn toàn có thể chờ các học kỳ sau để đăng ký lớp học. Tuy nhiên vì một lý do nào đó các em không muốn chọn học phần nào đó làm học phần tự chọn tự do nữa thì các em sẽ không thể tự xóa được mà phải làm đơn xin hủy hoặc đổi sang học phần khác.
Đăng ký được đồ án tốt nghiệp nhưng chưa đạt Toeic theo trình độ, vậy sinh viên có được nới đăng kí giới hạn từ 14 tín chỉ lên 16 tín chỉ không ?
Nhà trường chưa có chủ trương nới hạn chế đăng ký cho SV do chưa đạt chuẩn TOEIC theo trình độ. Vậy, sinh viên ở trong tình trạng này nên xắp xếp thời gian để học tiếng Anh. Việc này không những để các em có thể ra trường mà còn có ích khi các em đi phỏng vấn việc làm, cũng như cho công việc sau này.