Tư vấn học tập SOICT
Thủ tục xin nghỉ học rút hồ sơ (học bạ) có cần xét điều kiện nào về thời gian hay điểm số như thế nào không?
Nếu sinh viên thấy không đủ điều kiện hoặc không muốn tiếp tục theo học tại trường thì có thể nộp đơn xin thôi học rút hồ sơ (theo mẫu) và nộp tại phòng Đào tạo đại học vào bất cứ thời điểm nào của học kỳ trừ khi đã có quyết định xử lý thôi học của nhà trường.
Muốn nghỉ học tạm thời thì cần làm những thủ tục gì? Có phải chịu bất kì kỉ luật nào của nhà trường không?
Thủ tục xin nghỉ học tạm thời sinh viên tham khảo chi tiết tại Khoản 1 Điều 17 Quy chế Đào tạo Đại học hệ chính quy. Nghỉ học là nguyện vọng của cá nhân của sinh viên nên không phải chịu bất kỳ hình thức kỉ luật nào của nhà trường miễn là sinh viên thực hiện đầy đủ các thủ tục xin nghỉ học và được nhà trường chấp thuận.
Sinh viên muốn xin nghỉ để ôn thi lại Đại học thì cần phải thực hiện các thủ tục gì?
Sinh viên cần làm đơn xin nghỉ học dài hạn theo mẫu, trong đó có ý kiến xác nhận của gia đình và địa phương nơi cư trú (UBND Xã, Phường nơi gia đình đăng ký hộ khẩu thường trú.)
Vì lý do cá nhân, sinh viên xin nghỉ học dài hạn và còn một số môn chưa thi cuối kì, vậy sinh viên có được thi bù không?
Theo quy chế đào tạo, vì lí do cá nhân sinh viên chỉ có thể xin nghỉ dài hạn bắt đầu từ học kỳ 2 của năm thứ nhất nếu có học lực từ trung bình trở lên. Các môn chưa thi được có thể làm đơn xin hoãn thi, nhưng phải có lý do xác đáng thì Nhà trường mới chấp nhận. Chi tiết xin tham khảo khoản 1 điều 17 của Quy chế đào tạo tín chỉ do Trường ban hành để rõ hơn.
Sinh viên của trường có được phép chuyển sang trường khác không và sinh viên cần phải thực hiện những thủ tục gì?
Vấn đề chuyển trường có nêu trong điều 18 của quy chế đào tạo tín chỉ do Nhà trường ban hành. Có thể tóm tắt các điều kiện như sau: - Không được phép chuyển trường khi đang ở trình độ năm thứ nhất và năm cuối cùng. - Phải có lý do xác đáng, ví dụ sinh viên chuyển nhà cùng gia đình sang thành phố khác. - Phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng Trường đang học và Trường muốn chuyển đến.
Sinh viên muốn bảo lưu kết quả học tập và nghỉ học 1 thời gian vì 1 số lí do thì sinh viên có phải đóng tiền học phí không ?
Việc sinh viên bảo lưu kết quả học tập để nghỉ học dài hạn thì số tiền học phí phải nộp sẽ phụ thuộc vào thời điểm sinh viên nộp đơn.