Tư vấn học tập SOICT
Nếu sinh viên không đạt chứng chỉ quốc phòng-an ninh thì có được xét học bổng không?
Theo quy định: học bổng khuyển khích học tập không tính đến CT Quốc Phòng hay GDTC.
Các thông tin về học phí, lịch quét học phí thì xem ở đâu?
Mọi thông tin về học phí sinh viên liên hệ với phòng CTCT&CTSV, lịch quét học phí được đăng trên website: http://ctsv.hust.edu.vn/Hocphi/Quydinh/tabid/516/Default.aspx
Nếu đăng kí học phần rồi mà không đăng kí lớp thì có bị tính học phí không ?
Học phí chỉ tính sau khi quá trình đăng ký lớp. Chú ý: đợt mở đăng ký học phần là đợt mở để SV lên kế hoạch học tập cho kỳ tới vì vậy SV chú ý đăng ký học phần cho chính xác.
Sinh viên có thể đăng ký học phần học kỳ hè để học cải thiện được không ? Còn đối với các học phần sinh viên muốn học trước vào học kỳ hè thì có phải đóng tiền học không khi sinh viên thuộc diện chính sách?
Sinh viên hoàn toàn có thể đăng ký các học phần ở học kỳ hè để cải thiện điểm hoặc học trước tuy nhiên kỳ hè là kỳ học tự nguyện nên không tính vào miễn giảm. Em vẫn phải đóng học phí 100%. Sinh viên chú ý trong học kỳ hè tối đa chỉ đăng ký được 8 tín chỉ.
Qui định nhận học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên cụ thể như nào?
Tùy theo kết quả học tập của sinh viên từng kỳ mà điều kiện nhận học bổng giữa các kỳ có thể thay đổi đôi chút. Sinh viên có thể tham khảo thêm các thông báo về điều kiện nhận học bổng ở các kỳ cũ trên trang ĐTDH.