Tư vấn học tập SOICT
Sinh viên sau khi phân ngành thì có phải tự đăng ký học phần không hay vẫn được nhà trường đăng ký các học phần cố định? Nếu nhà trường đăng ký học phần cố định và sinh viên muốn đăng ký thêm một số học phần thì có được không?
Sau khi có kết quả phân ngành, nhà trường sẽ đăng ký mặc định một số môn cơ sở ngành ban đầu. Ngoài ra vào đợt điều chỉnh đăng ký học tập thì sinh viên có thể tự điều chỉnh đăng ký học tập (rút/thêm) các mã học phần khác nếu có nhu cầu. Chú ý: khi rút phải để ý số lượng lớp để tránh tính trạng rút ra rồi không đăng ký lại được do các lớp học đã đầy.
Sinh viên đăng ký học phần tự chọn tự do có được đăng ký những môn nằm ngoài học phần tự chọn tự do khuyến cáo được không ? Sinh viên học thừa 1 chỉ tự chọn định hướng và 1 chỉ tự chọn tự do như có được không ?
Sinh viên có thể chọn các môn tự chọn tự do ngoài khuyến cáo Nếu sinh viên đăng ký quá số tín chỉ thì khi xét tốt nghiệp sẽ gặp lỗi vì vậy khi nào xét TN online hãy làm đơn lên gửi lên phòng Đào tạo đại học P201-C1 để được xử lý.
Sinh viên muốn xóa hoặc thay đổi học phần tự chọn tự do do đăng ký nhầm thì sinh viên phải làm những thủ tục gì?
Sinh viên phải làm đơn ghi rõ mã học phần tự chọn tự do cần xóa, lý do xin xóa. Chú ý nếu môn đó nằm ngoài chương trình và sinh viên đã đăng ký học thì không được xóa mà phải có môn khác thay thế có số tín chỉ tương đương rồi nộp cho Phòng Đào tạo đại học C1- P201.
Sinh viên học cải thiện điểm trong kỳ hè thì đăng kí học phần trên trang SIS hay phải nộp đơn, nếu điểm sẽ được tính như thế nào?
Để học cải thiện vào kỳ hè thì sinh viên cần vào đăng ký học phần online, sau khi có mã lớp thì vào đăng ký lớp. Điểm môn học sẽ lấy điểm cao nhất
Sinh viên muốn đăng kí học phần của ngành thứ 2 trên sis thì bị báo hạn chế không vượt quá 24 tín. Vậy để đăng kí học song bằng trên sis thì phải vào mục nào?
Sinh viên chỉ được phép đăng ký không quá 24 tín chỉ (trong trường hợp không bị hạn chế) dù học một ngành hay song ngành song bằng. Hiện nay Phòng ĐTĐH đang hoàn thiện module đăng ký song ngành song bằng.
Sinh viên học vượt học kì hè đăng kí tối đa được bao nhiêu tín chỉ ? Và mức học phí tính hệ số là bao nhiêu?
Tối đa kỳ hè được phép đăng ký 8TC và học phí kỳ hè đượct tính theo hệ số 1,7