Tư vấn học tập SOICT
Làm sao để sinh viên đăng ký 1 học phần không nằm trong chuyên ngành thành học phần tự chọn tự do?
Sinh viên vào mục Đăng ký học tập --> Đăng ký học phần tự chọn tự do để đăng ký thành các học phần tự chọn tự do.
Nếu sinh viên chưa đăng kí học phần thì có được đăng ký lớp không? Và sinh viên phải làm gì để đăng được ký lớp học?
Trong đợt đăng ký chính thức sinh viên chưa đăng ký học phần thì sẽ không được đăng ký lớp học. Sinh viên phải đợi đợt đăng ký lớp điều chỉnh, nếu lớp nào còn chỉ tiêu thì mới được đăng ký vào.
Sinh viên đang bị cảnh cáo mức 1 muốn đăng ký học tập ở kỳ B vậy có cần chờ thông báo tổng kết không?
Số lượng TC sinh viên được đăng ký dựa trên mức cảnh báo học tập của kỳ chính trước đó nên kỳ B không cần đợi xử lý học tập.
Sinh viên đăng kí nhầm môn tự chọn bắt buộc thành tự chọn tự do. Liệu khi viết đơn xóa học phần để đăng kí lại tự chọn tự do thì môn đó có bị xóa điểm trên sis và học lại ko ?
Khi Sinh viên đăng ký nhầm tự chọn bắt buộc thành tự chọn tự do thì SV làm đơn xin xóa học phần và ghi rõ lý do xin xóa, mã học phần , học kỳ học, điểm của môn đó. Đơn nộp tại phòng 201-C1, sau khi xóa xong môn đó vẫn được giữ nguyên điểm và không phải học lại
Kỳ A sinh viên đăng ký lớp mà lớp đó bị hủy như vậy sinh viên sẽ không có đủ số tín chỉ tối tiểu theo yêu cầu vậy sinh viên có được chuyển sang lớp khác không bị hủy không?
Sinh viên có thể lấy chữ ký xác nhận đồng ý cho vào lớp của thầy/cô giáo giảng dạy lớp muốn chuyển vào nếu còn chỗ. Mang lên PĐTĐH gặp Thầy Đạt phòng 202A-C1 để đăng ký. Hoặc em có thể chọn các môn khác mở vào đợt B vào thời điểm điều chỉnh kỳ B.
Làm thế nào để đăng ký các học phần tự chọn tự do?
Sinh viên đăng nhập vào trang cá nhân -> chọn đăng ký học phần tự chọn tự do, chọn tiếp mã học phần muốn đăng ký làm tự chọn tự do và gửi đăng ký. Sau đó sinh viên thoát khỏi trang và đăng nhập trở lại vào kiểm tra sẽ thấy kết quả.