Tư vấn học tập SOICT
Các học phần có max đăng kí là 140, min đăng kí là 20, đã đăng kí là 20 vậy lớp có bị hủy không?
Lớp có hủy hay không phụ thuộc nhiều yếu tố, giới hạn chặn dưới MIN chỉ là một điều kiện để lớp đó tồn tại. Một số trường hợp đặc biệt các lớp như vậy vẫn bị hủy. Em nên thường xuyên theo dõi trạng thái lớp ở phần Danh sách lớp học hoặc phần Tra cứu ==> Sv đăng ký học tập trên trang sis.hust.edu.vn.
Em muốn xóa 1 học phần mà học phần này lại có lượng sinh viên đăng ký nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn quy định của lớp?
Trước khi đăng ký các em cần phải chắc chắn mình muốn học lớp nào và đăng ký cẩn thận, chuẩn xác vì khi đăng ký sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại của lớp đó và ảnh hưởng đến các bạn khác. Chính vì vậy nếu các em hủy đăng ký mà khiến lớp có khả năng bị hủy thì sẽ không thể hủy được. Tuy nhiên theo quy chế sau thời gian điều chỉnh đăng ký, các em có thể làm đơn xin rút học phần để không tính kết quả học tập nhưng vẫn phải đóng học phí cho học phần được rút( tải mẫu đơn trên trang dtdh.hust.edu.vn). Thời hạn nộp đơn xin rút một học phần là trước 1/2 thời gian học của học phần đó. Trước khi đăng ký các em có thể nhờ tư vấn của các cố vấn học tập để có được quyết định đăng ký lớp chính xác.
Đăng kí học phần tự chọn tự do thành công, nhưng khi đăng ký lớp thì bị báo không thể đăng kí học vì cần nhiều HP điều kiện, vậy phải làm thế nào để hủy/đổi sang học phần khác?
Thông thường các em nên có kế hoạch học tập cụ thể từ trước và cân nhắc kỹ mình nên học, chọn những môn nào ở kỳ nào trước khi đăng ký học. Các em có thể quyết định chọn môn tự chọn tự do mình định học và đăng ký ở trên trang sis trước coi như là đăng ký kế hoạch học tập. Nếu các em không thể đăng ký được lớp học ở học kỳ này, các em hoàn toàn có thể chờ các học kỳ sau để đăng ký lớp học. Tuy nhiên vì một lý do nào đó các em không muốn chọn học phần nào đó làm học phần tự chọn tự do nữa thì các em sẽ không thể tự xóa được mà phải làm đơn xin hủy hoặc đổi sang học phần khác.
Đăng ký được đồ án tốt nghiệp nhưng chưa đạt Toeic theo trình độ, vậy sinh viên có được nới đăng kí giới hạn từ 14 tín chỉ lên 16 tín chỉ không ?
Nhà trường chưa có chủ trương nới hạn chế đăng ký cho SV do chưa đạt chuẩn TOEIC theo trình độ. Vậy, sinh viên ở trong tình trạng này nên xắp xếp thời gian để học tiếng Anh. Việc này không những để các em có thể ra trường mà còn có ích khi các em đi phỏng vấn việc làm, cũng như cho công việc sau này.
Thí nghiệm vật lý không đạt thì kì 2 sinh viên có được đăng kí học lại không?
Nếu sinh viên trượt một môn nào đó (môn bắt buộc) thì chắc chắn phải đăng ký học lại. Tuy nhiên phải xem học phần đó có mở trong kỳ 2 hay không. Nếu không mở thì sinh viên không đăng ký được.
Sinh viên năm cuối 10 tín chỉ học và chỉ đăng ký 10 tín chỉ thì có được không vì theo quy định mỗi kỳ tối thiểu phải học 12 tín chỉ?
Nếu sinh viên chỉ còn 10TC nữa là kết thúc CTĐT thì sinh viên hoàn toàn có thể yên tâm đăng ký và học.