Tư vấn học tập SOICT
Vì lý do cá nhân, sinh viên xin nghỉ học dài hạn và còn một số môn chưa thi cuối kì, vậy sinh viên có được thi bù không?
Theo quy chế đào tạo, vì lí do cá nhân sinh viên chỉ có thể xin nghỉ dài hạn bắt đầu từ học kỳ 2 của năm thứ nhất nếu có học lực từ trung bình trở lên. Các môn chưa thi được có thể làm đơn xin hoãn thi, nhưng phải có lý do xác đáng thì Nhà trường mới chấp nhận. Chi tiết xin tham khảo khoản 1 điều 17 của Quy chế đào tạo tín chỉ do Trường ban hành để rõ hơn.
Sinh viên của trường có được phép chuyển sang trường khác không và sinh viên cần phải thực hiện những thủ tục gì?
Vấn đề chuyển trường có nêu trong điều 18 của quy chế đào tạo tín chỉ do Nhà trường ban hành. Có thể tóm tắt các điều kiện như sau: - Không được phép chuyển trường khi đang ở trình độ năm thứ nhất và năm cuối cùng. - Phải có lý do xác đáng, ví dụ sinh viên chuyển nhà cùng gia đình sang thành phố khác. - Phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng Trường đang học và Trường muốn chuyển đến.
Sinh viên muốn bảo lưu kết quả học tập và nghỉ học 1 thời gian vì 1 số lí do thì sinh viên có phải đóng tiền học phí không ?
Việc sinh viên bảo lưu kết quả học tập để nghỉ học dài hạn thì số tiền học phí phải nộp sẽ phụ thuộc vào thời điểm sinh viên nộp đơn.
Sinh viên nghỉ học tạm thời phải làm thủ tục gì để quay trở lại học?
Sinh viên xin nghỉ học tạm thời muốn quay trở lại học thì phải nộp đơn chậm nhất là trước 1 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới em nhé. Đơn xin quay trở lại học phải có xác nhận của của chính quyền địa phương là không vi phạm pháp luật trong thời gian nghỉ học.
Sinh viên khóa cũ đã thôi học, thi lại đại học và học khóa sau, vậy điểm trước đây đã đạt thì có được bảo lưu không?
Theo quy chế đào tạo, SV có thể được bảo lưu các học phần GDQP, GDTC nếu đã có chứng chỉ. Các môn học còn lại không được bảo lưu vào khóa sau, SV phải học lại toàn bộ chương trình.
Sinh viên bị đình chỉ 01 học kì chính do không nộp học phí vậy sau khi có quyết định, thời gian tối đa sinh viên có thể quay trở lại học là bao lâu?
Quyết định đình chỉ có hiệu lực trong 1 năm (2 kỳ chính) nếu sau 2 kỳ chính sinh viên không quay trở lại học sẽ thuộc diện buộc thôi học do quá thời gian nhập học lại.