Tư vấn học tập SOICT
"Hiện em là sv năm cuối, khóa K53, bộ môn Hệ thống thông tin. Trong chương trình học của chúng em có môn Mô hình các hệ phân tán - 3 TC, mã học phần là IT4370, Vì kỳ trước em không đăng ký học môn này nên kỳ 20122 này em định đăng ký học môn Các hệ phân tán - IT4371 của lớp CNTT-K55. Nhưng khóa K55 học môn này có 2TC. Vậy em không rõ là hai học phần này có tương đương hay không? Nếu không thì em có phải học thêm học phần nào nữa không và lúc tính điểm trên trang sis em có cần phải viết thêm đơn gì không ạ? "
Em phải làm đơn, nộp giáo vụ VP Viện, để được Lãnh đạo Viện phê duyệt vào đơn, sau đó em giữ đơn đó. (ĐƠN 1) Em tự đăng ký trên SIS, khi Điều chỉnh ĐK, và theo học. Vào cuối học kỳ, sau khi có kết quả học tập, em lại phải viết đơn lần nữa (ĐƠN 2) xin chuyển điểm. Em nộp ĐƠN 2 kèm theo ĐƠN 1 cho giáo vụ VP Viện, để được Lãnh đạo Viện xác nhận, rồi cầm cả 2 ĐƠN lên P.ĐTĐH để làm thủ tục chuyển điểm.