Tư vấn học tập SOICT
Nếu đăng kí học phần rồi mà không đăng kí lớp thì có bị tính học phí không ?
Học phí chỉ tính sau khi quá trình đăng ký lớp. Chú ý: đợt mở đăng ký học phần là đợt mở để SV lên kế hoạch học tập cho kỳ tới vì vậy SV chú ý đăng ký học phần cho chính xác.
Sinh viên có thể đăng ký học phần học kỳ hè để học cải thiện được không ? Còn đối với các học phần sinh viên muốn học trước vào học kỳ hè thì có phải đóng tiền học không khi sinh viên thuộc diện chính sách?
Sinh viên hoàn toàn có thể đăng ký các học phần ở học kỳ hè để cải thiện điểm hoặc học trước tuy nhiên kỳ hè là kỳ học tự nguyện nên không tính vào miễn giảm. Em vẫn phải đóng học phí 100%. Sinh viên chú ý trong học kỳ hè tối đa chỉ đăng ký được 8 tín chỉ.
Qui định nhận học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên cụ thể như nào?
Tùy theo kết quả học tập của sinh viên từng kỳ mà điều kiện nhận học bổng giữa các kỳ có thể thay đổi đôi chút. Sinh viên có thể tham khảo thêm các thông báo về điều kiện nhận học bổng ở các kỳ cũ trên trang ĐTDH.
Thủ tục xin nghỉ học rút hồ sơ (học bạ) có cần xét điều kiện nào về thời gian hay điểm số như thế nào không?
Nếu sinh viên thấy không đủ điều kiện hoặc không muốn tiếp tục theo học tại trường thì có thể nộp đơn xin thôi học rút hồ sơ (theo mẫu) và nộp tại phòng Đào tạo đại học vào bất cứ thời điểm nào của học kỳ trừ khi đã có quyết định xử lý thôi học của nhà trường.
Muốn nghỉ học tạm thời thì cần làm những thủ tục gì? Có phải chịu bất kì kỉ luật nào của nhà trường không?
Thủ tục xin nghỉ học tạm thời sinh viên tham khảo chi tiết tại Khoản 1 Điều 17 Quy chế Đào tạo Đại học hệ chính quy. Nghỉ học là nguyện vọng của cá nhân của sinh viên nên không phải chịu bất kỳ hình thức kỉ luật nào của nhà trường miễn là sinh viên thực hiện đầy đủ các thủ tục xin nghỉ học và được nhà trường chấp thuận.
Sinh viên muốn xin nghỉ để ôn thi lại Đại học thì cần phải thực hiện các thủ tục gì?
Sinh viên cần làm đơn xin nghỉ học dài hạn theo mẫu, trong đó có ý kiến xác nhận của gia đình và địa phương nơi cư trú (UBND Xã, Phường nơi gia đình đăng ký hộ khẩu thường trú.)