Tư vấn học tập SOICT
Em có nhu cầu học ngành Công nghệ thông tin hệ cử nhân, vậy em có thể xin chuyển sang khối ngành này được không?
Nhà trường không có chủ trương cho SV chuyển từ khối ngành này sang khối ngành kia. Tuy nhiên nếu em thực sự ham thích CNTT thì em nên đăng ký học song bằng. Em hãy tham khảo thêm quy định về học song ngành, song bằng của Trường.
Với các học phần song hành, các học phần này lại không học cùng trong 1 kì, vậy thì có được tính điểm GPA và CPA như bình thường không?
Nếu học phần A có điều kiện là B=, có nghĩa là môn B phải học song hành hoặc học trước môn A. Nếu 2 môn đó cùng có mặt trong khung CTĐT thì vẫn được tính điểm CPA như bình thường.
Sinh viên liên thông từ cao đẳng chính quy K56 lên cử nhân công nghệ K57 có chương trình đào tạo riêng không?
Theo quy định thì nếu sinh viên học đúng ngành thì sẽ bắt đầu chương trình ở hệ CN công nghệ từ học kỳ 5, còn học khác ngành thì phải bắt đầu từ học kỳ 3. Trong quá trình học, nếu có học phần nào đã được học ở hệ cao đẳng thì sinh viên có thể làm đơn xin miễn, có xác nhận của Viện, sau đó nộp phòng ĐTĐH. Vì vậy, sẽ không có khung CTĐT riêng cho SV chuyển hệ.
Sinh viên đang học năm 2 hệ cử nhân công nghệ muốn học song ngành hay văn bằng 2 các ngành khác có được không?
Trong quy định về đào tạo song ngành, song bằng của trường thì hệ Cử nhân công nghệ không nằm trong những đối tượng được học song ngành, song bằng. Vậy, sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đăng ký học văn bằng hai
Sinh viên đã hoàn thành chương trình cử nhân hóa học và muốn đăng ký học lên chương trình kỹ sư thì phải làm thế nào?
Ngành Hóa học chỉ đào tạo ở trình độ cử nhân, không đào tạo kỹ sư. Vì vậy có các lựa chọn tiếp tục học như sau: - Học cao học ngành Hóa học hoặc Kỹ thuật Hóa học (khi đó SV cần học chuyển đổi, bổ sung) - Học văn bằng 2 Kỹ thuật Hóa học (như sinh viên mong muốn được học kỹ sư). Trong quá trình học, nếu môn học nào đã học rồi hoặc có nội dung tương đương thì có thể xin miễn. Khi tốt nghiệp sinh viên sẽ được nhận bằng kỹ sư 2.
Danh mục 38 chương trình song ngành để sinh viên lựa chon bao gồm những ngành nào?
Sinh viên có thể tham khảo quy định về đào tạo song ngành, song bằng được ban hành kèm theo quyết định số 599/QĐ-ĐHBK-ĐTĐH ngày 26/5/2011 của Trường.