Đăng nhập cho admin

Đăng nhập

Tra cứu thông tin tư vấn học tập SOICT

Trước khi hỏi ban cố vấn, bạn có thể tra cứu trong dữ liệu của viện để tìm được thông tin hữu ích.
(Ví dụ: Đăng ký được đồ án tốt nghiệp nhưng chưa đạt Toeic theo trình độ, vậy sinh viên có được nới đăng kí giới hạn từ 14 tín chỉ lên 16 tín chỉ không?)hoặc bạn cũng có thể...

TÌM KIẾM THEO TAG

TÌM KIẾM THEO CHỦ ĐỀ

TRA CỨU TƯ VẤN